Công đoàn than Hòn Gai tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018Ngày 12 tháng 07 năm 2018, Lúc 07:55
Thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn” trong Nghị quyết của BCH Công đoàn Công ty than Hòn Gai khóa IX nhiệm kỳ 2017-2022.

      Ngày 01/7/2018, Công đoàn Công ty than Hòn Gai tổ chức tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018.Tham dự lớp tập huấn có 176 cán bộ công đoàn bộ phận từ tổ phó công đoàn trở lên của 37 công đoàn trực thuộc tham dự lớp học.

 

 

      Lớp tập huấn đã được nghe đồng chí Đỗ Văn Khánh – Phó Ban CSPL Liên đoàn Lao động Tỉnh Quảng Ninh trực tiếp hướng dẫn và trao đổi một số nội dung về chức năng, nhiệm vụ, phương pháp hoạt động công đoàn cấp tổ, cấp bộ phận, các kỹ năng đối thoại, tuyên truyền vận động người lao động và một số kỹ năng khác nhằm hỗ trợ cho các cán bộ công đoàn cơ sở nâng cao nghiệp vụ trong công tác công đoàn.

 

 

      Với mục đích tiếp tục nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ công đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2022 và tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn gặp gỡ giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn công ty, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Công ty đã đề ra, việc tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn là một hoạt động định kỳ hàng năm của Công đoàn Công ty nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, đưa chất lượng của hoạt động công đoàn ngày càng thiết thực, hiệu quả./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Phạm Thị Thu Huyền