Đảng bộ than Hòn Gai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của ĐảngNgày 12 tháng 09 năm 2016, Lúc 23:24
Nguyễn Xuân Trường – Văn phòng

     Thực hiện Chỉ thị số 01 - /CT - TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kế hoạch số 19 - /KH – ĐU ngày 06/6/2016 của Ban thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh “V/v học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

 

 

     Sáng ngày 27/8/2016 tại Hội trường Công ty, Đảng ủy Công ty than Hòn Gai – TKV đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho các đối tượng gồm: Các đồng chí UV.BCH Đảng bộ Công ty; Ban Giám đốc; Kế toán trưởng; BCH Công đoàn Công ty; BCH Đoàn thanh niên Công ty; BCH Hội Cựu chiến binh Công ty; Trưởng, phó phòng ban Công ty; Ủy viên các Ban xây dựng Đảng; Trưởng phó ban Công đoàn Công ty; Ban Chi ủy các Chi bộ; Quản đốc, Phó Quản đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng Hội CCB các Phân xưởng; các tổ trưởng sản xuất trực thuộc các Phân xưởng.

 

 

     Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nếp - Bí thư Đảng bộ Công ty nhấn mạnh việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt từ Công ty đến các Phân xưởng. Công tác học tập, quán triệt Nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ;  chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái. Bởi vậy đồng chí yêu cầu các đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu sâu các nội dung của Nghị quyết để thu được kết quả thiết thực trong đợt học tập đồng thời cụ thể hóa đưa Nghị quyết của Đại hội và Chỉ thị của Bộ chính trị vào thực tiễn ở đơn vị.

 

 

     Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Tường – Phó Bí thư Đảng bộ Than Quảng Ninh truyền đạt các nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Trong đó đồng chí giành thời gian để nói sâu về những vấn đề liên quan trực tiếp đến định hướng sự phát triển ngành Than – Khoáng Sản Việt Nam trong đó có Công ty than Hòn Gai – TKV.

     Sau hội nghị học tập, quán triệt, các đại biểu viết bài thu hoạch cá nhân. Trong đó tập trung vào những nội dung cơ bản, mới, mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, những chỉ tiêu, những định hướng và giải pháp của Đại hội XII từ đó gắn với thực tế của đơn vị làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII; chú trọng đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên ở đơn vị, Công ty.