Tuyên dương học sinh giỏi năm học 2015-2016Ngày 04 tháng 08 năm 2016, Lúc 13:50
Bùi Ngọc Khang Bí thư ĐTN Công ty

    Năm học 2015 – 2016, con CBCNV – LĐ trong Công ty có tổng số 995 em học sinh giỏi các cấp (cấp 1: 600 em, cấp 2: 301 em, cấp 3: 94 em); học sinh giỏi cấp thành phố 35 em, học sinh giỏi cấp tỉnh 24 em, học sinh giỏi cấp Quốc gia 04 em.

   

    Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, sau khi thống nhất với cơ quan chuyên môn, ngày 29/7/2016 Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty đã phối hợp tổ chức tuyên dương 100 em học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2015 – 2016 là con CBCNV – LĐ trong Công ty. Khác với những năm trước, năm nay các em học sinh giỏi được các anh chị đoàn viên thanh niên tổ chức đưa đi xem phim, sau đó đưa về Hội trường Công ty để dự chương trình tuyên dương.

 

   

    Vinh dự là các học sinh giỏi tiêu biểu được về dự chương trình tuyên dương, các em đã rất vui khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Công ty và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa để không phụ lòng bố mẹ và sự quan tâm của các bác, các cô, các chú trong Công ty. Ngoài việc tổ chức tuyên dương 100 em học sinh giỏi tiêu biểu, Công ty khen thưởng cho các em học sinh giỏi các cấp với tổng số tiền là 513.900.000đồng.

 

   

    Chương trình tuyên dương và khen thưởng cho các em học sinh giỏi được Công ty thực hiện từ nhiều năm qua thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến thế hệ trẻ và gia đình CBCN-LĐ của Công ty than Hòn Gai-TKV.