Đoàn thanh niên công ty phát động hưởng ứng chương trình "VĂN PHÒNG KHÔNG KHÓI THUỐC"Ngày 27 tháng 01 năm 2016, Lúc 16:23
Bùi Ngọc Khang

       Hưởng ứng chương trình “Văn phòng không khói thuốc” bắt đầu từ ngày 01/01/2016 do Công ty triển khai, ngày 02/01/2016 Đoàn thanh niên tổ chức phát động hưởng ứng đối với toàn thể CBCNV đang làm việc tại cơ quan Văn phòng Công ty. Tham gia buổi phát động, Đoàn thanh niên Công ty đã huy động 30 đoàn viên thanh niên chia thành ba nhóm đến tuyên truyền tại các phòng làm việc, kết hợp với phát tờ rơi và dán khẩu hiệu không hút thuốc tại các vị trí dễ quan sát để mọi người đều có thể nhìn thấy. Sau chương trình phát động là cam kết gương mẫu thực hiện “không hút thuốc” của các đồng chí đoàn viên thanh niên.

        Đây là một hoạt động thiết thực của Đoàn thanh niên Công ty nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với  sức khỏe của người hút thuốc và sức khỏe cộng đồng. Đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc triển khai chương trình “Văn phòng không khói thuốc” sẽ góp phần xây dựng môi trường sống và làm việc Văn minh.

TIN ĐÃ ĐƯA

Hết dòng sự kiện