CÔNG TY THAN HÒN GAI LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC RÀ SOÁT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TKV GIAI ĐOẠN 2021-2025Ngày 27 tháng 04 năm 2022, Lúc 14:06

Ngày 22/4/2022, đoàn công tác rà soát thực hiện đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2021-2025 đã làm việc tại công ty Than Hòn Gai-TKV.

 

Đoàn công tác gồm các thành viên của ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, kiểm soát viên nhà nước tại TKV do đồng chí Hồ Công Trung-Phó Vụ trưởng Vụ Năng lượng làm trưởng đoàn.

 

Đại diện lãnh đạo tập đoàn có đồng chí Lê Quang Dũng-Phó tổng Giám đốc cùng lãnh đạo các ban của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

 

Sau khi thăm quan các khai trường sản xuất, các khu nhà tập thể và tìm hiểu các chế độ chính sách tại Công ty, đoàn đã tiến hành rà soát việc thực hiện đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2021-2025 đang được triển khai tại Công ty.

 

Tại buổi làm việc, Đồng chí Bùi Khắc Thất, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Than Hòn Gai đã báo cáo kết quả đạt được trong quá trình thực hiện đề án, các khó khăn cũng như thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Đồng chí Hồ Công Trung-Phó Vụ trưởng Vụ Năng lượng và đồng chí Lê Quang Dũng-Phó tổng Giám đốc cùng các thành viên trong đoàn đã ghi nhận các kết quả đã triển khai thực hiệ tại công ty đồng thời chia sẻ với những khó khăn trong việc thực hiện đề án tái cơ cấu, đặc biệt là việc giảm số lượng CBCNV và chuyển đổi để sử dụng dịch vụ xã hội hóa, các khó khăn trong việc triển khai các dự án mới của Công ty khi các dự án ngày càng xuống sâu và nằm gần với các khu dân cư, gây khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc.