Thông báo chào giá 907Ngày 06 tháng 06 năm 2023, Lúc 15:22
Công ty Than Hòn Gai - TKV thông báo mời chào giá rộng rãi đơn hàng: Mua Gông và phụ kiện chống lò phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2023