Thông báo chào giá 909Ngày 06 tháng 06 năm 2023, Lúc 15:25
Công ty Than Hòn Gai - TKV thông báo mời chào giá rộng rãi đơn hàng: Cung cấp sắt thép phục vụ gia công sửa chữa 6 tháng cuối năm 2023