Thông báo chào giá 910Ngày 06 tháng 06 năm 2023, Lúc 15:27
Công ty Than Hòn Gai -TKV thông báo mời chào giá rộng rãi đơn hàng: Mua tấm chèn hàn thép phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2023