Thông báo chào giá 913Ngày 06 tháng 06 năm 2023, Lúc 15:28
Công ty Than Hòn Gai - TKV thông báo mời chào giá rộng rãi đơn hàng: Mua lưới thép lót nóc lò phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2023