Ngày 28/02/2024 đồng chí Phạm Duy Hưng – Quyền Giám đốc Công ty đã đi kiểm tra công tác sản xuất và tiến độ đào lò tại Phân xưởng Số 5 – GK. Cùng đi có các đồng chí Trưởng phòng (ĐKSX, TCLĐ) và cán bộ các Phòng AT, KTM.
Ngày 28/02/2024 đồng chí Vũ Thị Hòa – Phó Chủ tịch Huyện Xín Mần – Tỉnh Hà Giang dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm quan và làm việc tại Công ty. Cùng đi có các đồng chí đại diện cho Huyện ủy, Huyện đoàn, các phòng chuyên môn của Huyện, lãnh đạo 17 xã thuộc Huyện và 70 đoàn viên thanh niên.
Ngày 16/02/2024, Đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV cùng các đồng chí Thành viên HĐTV, lãnh đạo điều hành Tập đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ công nhân viên và kiểm tra tiến độ thi công dự án khai thác xuống sâu dưới mức – 220 Mỏ Bình Minh.
Ngày 16/1, tại Cung Văn hoá Lao động Việt - Nhật (TP Hạ Long), Công ty Than Hòn Gai - TKV long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2024.