Công đoàn Công ty Than Hòn Gai: Nhiều hoạt động thiết thực vì người lao độngNgày 21 tháng 02 năm 2020, Lúc 13:48
Sáng nay 27/12, Công đoàn Công ty Than Hòn Gai tổ chức hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

       Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Danh Chức, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; Phạm Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn TKV; Bùi Khắc Thất, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; Vũ Đại Chung, Chủ tịch Công đoàn Công ty; lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám đốc; Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Công ty; Đoàn TN, Hội CCB Công ty; lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng và đoàn viên, CNVCLĐ xuất sắc…

 

       Báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 do đồng chí Vũ Đại Chung, Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày tại hội nghị nêu rõ, năm 2019 Công đoàn Công ty đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua lao động sản xuất, khắc phục khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD với sản lượng than khai thác đạt 2,590 triệu tấn, đạt 104% kế hoạch, tăng 12,6% so với cùng kỳ 2018; đất đá bóc 4,305 triệu m3, đạt 100% kế hoạch; mét lò đào 16.035m, đạt 100,4% kế hoạch; than tiêu thụ 2,480 triệu tấn, đạt 108,3% kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động đạt 13,396 triệu đồng/người/tháng; đạt 105,8% kế hoạch, trong đó thu nhập của thợ lò đạt 18,24 triệu đồng/người/tháng, bằng 106% kế hoạch…

 

 

      Nhiều hoạt động thiết thực, vì người lao động được Công đoàn Công ty thực hiện như phối hợp với chuyên môn quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, bảo đảm việc làm, thu nhập và chăm lo đời sống cho trên 4.300 đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao tại các khu tập thể; phối hợp với chuyên môn hỗ trợ 46 gia đình CNLĐ khó khăn xây mới, sửa chữa nhà ở với số tiền 1,175 tỷ đồng từ nguồn Quỹ phúc lợi của Công ty và đề nghị Công đoàn TKV hỗ trợ xây mới 04 nhà, sửa chữa 01 nhà cho CNLĐ khó khăn từ Qũy “Mái ấm Công đoàn”..., Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, trong năm có tổng số 13 công trình do Công đoàn Công ty và Công đoàn bộ phận đảm nhận mang lại hiệu quả trong sản xuất, được Công đoàn TKV khen thưởng 01 công trình; có 105 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của CNVCLĐ…, các hoạt động trong Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công đoàn tham gia quản lý đạt được nhiều kết quả tốt. Cùng với đó, Công đoàn Công ty đã thường xuyên kiện toàn bổ sung cán bộ công đoàn chủ chốt; kết nạp 169 đoàn viên mới; giới thiệu kết nạp 27 đoàn viên ưu tú vào Đảng; chấm điểm đánh giá công đoàn bộ phận, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh...

 

      Nhiệm vụ năm 2020, Công đoàn Công ty đề ra mục tiêu phối hợp với chuyên môn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD; sản xuất an toàn, ổn định việc làm, cải thiện các điều kiện làm việc, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; phát huy dân chủ; đảm bảo chế độ chính sách của người lao động; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động tổ chức công đoàn; nâng cao chất lượng cán bộ, đoàn viên công đoàn và đội ngũ công nhân, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

 

      Phát biểu chỉ đạo,đồng chí Phạm Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn TKV đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2019 của Công đoàn Công ty than Hòn Gai, các chỉ tiêu SXKD đều đạt và vượt mức kế hoạch. Trong đó, có 2 chỉ tiêu quan trọng là lợi nhuận và thu nhập của người lao động đều vượt kế hoạch và tăng trưởng so với năm 2018. Năm 2020, để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ trong điều kiện sản xuất của Công ty khó khăn, Công đoàn Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, lao động sáng tạo, vận động đoàn viên, CNVCLĐ đảm bảo ngày công, năng suất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao; tăng cường công tác ATVSLĐ, giảm tối đa TNLĐ và sự cố; chăm lo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn, chất lượng tổ chức, xây dựng Công đoàn các cấp vững mạnh...

 

      Tại hội nghị, Công đoàn Công ty đã công bố và tổ chức trao tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho công nhân Trần Việt Quang, Phân xưởng số 1 Cao Thắng; LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào văn hóa - thể thao năm 2019” cho Công đoàn Công ty và tặng bằng khen cho 03 Công đoàn bộ phận; Công đoàn TKV tặng bằng khen cho 07 Công đoàn bộ phận và 05 cán bộ, đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; Công đoàn Công ty khen thưởng các Công đoàn bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Phạm Thị Thu Huyền