Đại hội Công đoàn Công ty Than Hòn Gai lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹpNgày 05 tháng 05 năm 2023, Lúc 15:31
Sáng 28/4, Công đoàn Công ty Than Hòn Gai tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Thanh Xuân, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; đồng chí Tô Xuân Thao, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh. Dự đại hội có 147 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động trong toàn Công ty.

Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Công ty thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và xung đột vũ trang Nga - Ucraina. Bên cạnh đó, diện khai thác của Công ty ngày càng xuống sâu, đi xa, điều kiện địa chất phức tạp cùng với kết thúc hoạt động khai thác lộ thiên vào cuối năm 2022 cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, thu nhập, tư tưởng của người lao động (NLĐ).

 

Các đại biểu dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

 

 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ IX, Công đoàn Công ty Than Hòn Gai đã bám sát chỉ đạo của Công đoàn TKV, sự lãnh đạo của Đảng uỷ Công ty, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, đồng hành, chia sẻ cùng người lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua LĐSX, lao động sáng tạo, hoàn thành kế hoạch SXKD hằng năm, đảm bảo việc làm và không ngừng chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thu nhập bình quân của NLĐ năm cuối nhiệm kỳ tăng 67% so với năm đầu nhiệm kỳ. Ngoài ra, đẩy mạnh đổi mới công nghệ đào lò và khai thác, ứng dụng cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá vào quản lý và sản xuất để tăng năng suất, chất lượng than, nâng cao hiệu quả SXKD; chú trọng cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho NLĐ, đặc biệt, Công ty đã đầu tư xây dựng các khu tập thể công nhân và đưa vào sử dụng 2 khu tập thể 5 tầng tại phường Cao Xanh, TP.Hạ Long với đầy đủ tiện nghi, giải quyết chỗ ở cho hơn 700 lao động.
 
 
Đ/c Vũ Đại Chung, Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày phương hướng, nhiệm vụ khoá X, nhiệm kỳ 2023-2028
 

Phối hợp với chuyên môn hằng năm tổ chức cho hơn 2.300 cán bộ, công nhân đi thăm quan, nghỉ mát. Từ hiệu quả trong công tác chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập nên CNVCLĐ Công ty luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Công ty, ra sức thi đua lao động sản xuất thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD được giao và gắn bó với Công ty. Kết quả SXKD trong nhiệm kỳ: sản lượng than nguyên khai của cả nhiệm kỳ đạt trên 11,9 triệu tấn; tiêu thụ trên 12,2 triệu tấn; đào trên 81.200 m lò; tổng doanh thu cả nhiệm kỳ đạt trên 14 ngàn tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp mới trên 720 đoàn viên công đoàn; tổ chức trên 460 lượt cán bộ công đoàn tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ; trên 200 đoàn viên được kết nạp Đảng; chi hỗ trợ 336 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách xây mới và sửa chữa nhà. Vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn được khẳng định, tạo niềm tin, sự ổn định về tư tưởng để NLĐ yên tâm công tác, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Công ty ổn định, phát triển.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân ghi nhận, đánh giá cao kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn đạt được nhiệm kỳ qua. Công đoàn Công ty đã phối hợp hiệu quả với chuyên môn hoàn thành toàn diện kế hoạch, nhiệm vụ SXKD. Doanh thu, thu nhập bình quân tăng trưởng cao theo từng năm và thực hiện thành công nhiệm vụ tái cơ cấu. Phối hợp với chuyên môn cải thiện tốt môi trường, điều kiện làm việc cho NLĐ và nâng cao thu nhập cho NLĐ. Các chế độ chính sách, phúc lợi cho NLĐ được đảm bảo, đặc biệt là nhà ở cho công nhân.

 

 
Đ/c Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV phát biểu chỉ đạo đại hội
 
Nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân đề nghị Công đoàn Công ty nâng cao hiệu quả phối hợp với chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ SXKD, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của NLĐ; đảm bảo đầy đủ việc làm, thu nhập, chế độ chính sách, phúc lợi cho NLĐ ngày càng tốt hơn. Cùng với đó, xây dựng các chế độ chính sách mang tính đặc trưng của đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; đổi mới cách thức tổ chức phong trào thi đua bám sát tình hình thực tế của đơn vị; nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong tiến trình chuyển đổi số; tăng cường kiểm tra giám sát đảm bảo ATVSLĐ, phòng ngừa và hạn chế thấp nhất tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; tăng cường tuyên truyền giáo dục NLĐ về văn hoá thợ mỏ, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” và truyền thống hơn 60 năm Than Hòn Gai tiếp quản, xây dựng và phát triển, hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ SXKD và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
 
Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh chúc mừng đại hội
 
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Công ty khoá X, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 17 đồng chí và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn TKV lần thứ VI, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028.
 
Đại hội thực hiện công tác bầu cử
 
Lãnh đạo Công đoàn TKV, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Công ty chúc mừng BCH Công đoàn Công ty khoá X, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội
 
Tại đại hội, nhiều tập thể, cá nhân được Công đoàn TKV, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Công đoàn Công ty khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017-2022.
 
 
Công đoàn Công ty khen thưởng các công đoàn bộ phận xuất sắc
 
                                                                                                                                                    Theo Truyền thông TKV