Những tấm lòng sẻ chiaNgày 25 tháng 05 năm 2020, Lúc 10:44
Thời gian qua, cùng với việc thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình công tác nữ công năm 2020, Ban nữ công quần chúng Công đoàn Công ty than Hòn Gai đã tích cực triển khai các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho lao động nữ, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của CNVCLĐ trong Công ty trong việc vận động ủng hộ xây dựng Quỹ xã hội : Quỹ “Phụ nữ nghèo” Công đoàn Công ty than Hòn Gai, góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo cho nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo ổn định tư tưởng, yên tâm công tác.

      Trong tháng 3 và  tháng 4 năm 2020, sau khi xin ý kiến chỉ đạo của BTV Công đoàn Công ty, Ban nữ công Công đoàn Công ty đã trực tiếp vận động kêu gọi ủng hộ xây dựng Quỹ Xã hội “Quỹ phụ nữ nghèo” năm 2020Công đoàn Công ty than Hòn Gai. Cuộc vận động đã nhận được sự quan tâm của các đơn vị và đông đảo cá nhân là cán bộ Đảng, Chuyên môn, đoàn thể ; nữ CNVCLĐ và một số công nhân lao động tại các phân xưởng, phòng ban tích cực ủng hộ với 687 người tham gia ủng hộ được tổng số tiền 85.250.000 đồng

 

      Số tiền trên đã được trích nộp lên Ban nữ công Công đoàn cấp trên: 4.170.000 đồng (Mức 10.000đồng/người). Số tiền còn lại: 81.080.000 đồng được nhập vào quỹ “Phụ nữ nghèo” của Công đoàn Công ty than Hòn Gai, tổ chức triển khai hoạt động quỹ theo đúng quy chế.

 

      Để hoạt động của quỹ “Phụ nữ nghèo” được sử dụng đúng nguyên tắc, phát huy hiệu quả, ý nghĩa, kịp thời hỗ trợ chia sẻ động viên giúp đỡ những gia đình nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mục tiêu: “Gần gũi - Chia sẻ - Thiết thực”, Ban nữ công công đoàn Công ty đã phối hợp với Công đoàn các đơn vị tiến hành khảo sát, nắm bắt cụ thể tình hình thực tế các trường hợp được đơn vị cấp dưới đề xuất, báo cáo BTV Công đoàn Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng sổ tiết  kiệm nhân dịp Tháng công nhân năm 2020.

 

       Trong hai ngày 19 và 20/5/2020 Cán bộ Công đoàn TKV, Thường trực, Ban nữ công Công đoàn Công ty đã đến thăm hỏi 10 gia đình nữ khó khăn mức 1.000.000 đồng/gia đình và tặng sổ tiết kiệm cho 04 gia đình nữ CNLĐ đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo mức 10.000.000 đồng/sổ với tổng số tiền chi 50.000.000 đồng. Cũng trong dịp này, đồng chí Trần Cẩm Hà – Phó BNC đại diện Công đoàn TKV đã thăm hỏi tặng quà cho 02 gia đình nữ CNLĐ khó khăn của Công ty mức 5.000.000 đồng/gia đình. 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                           Phạm Thị Thu Huyền