Tủ sách Công ĐoànNgày 21 tháng 08 năm 2018, Lúc 09:11

      Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách đóng vai trò rất quan trọng. Sách là chiếc chìa khoá mở cửa trí tuệ, là kho tàng tri thức quan trọng đối với tất cả mọi người bởi sách ghi lại những kiến thức, những giá trị của cuộc sống mà người đi trước đã kiếm tìm, học tập, trải nghiệm và truyền lại cho thế hệ sau. Những cuốn sách có nội dung tốt sẽ mang đến cho chúng ta không chỉ những hiểu biết mới mà còn cả những sự suy nghĩ tìm tòi. Mọi thành công của con người đều nhờ sự kết hợp của kinh nghiệm bản thân với tri thức lĩnh hội được từ việc học trong cuộc sống và trong sách vở. Xuất phát từ nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa và vai trò to lớn của việc đọc sách, từ năm 2014 Công đoàn Công ty than Hòn Gai đã trang bị cho khu tập thể 02 “Tủ sách công đoàn”. Đây là cơ hội tốt để đoàn viên, người lao động trong Công ty có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, từ đó nâng cao nhận thức, thực hiện theo khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật", nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỷ luật lao động. Người lao động có nơi ngồi đọc sách ngoài giờ sản xuất giúp cho họ hiểu hơn về nhiều lĩnh vực.

 

 

      Để nâng cao hơn nữa chất lượng của “Tủ sách công đoàn”, ngày 20/8/2018 Công đoàn Công ty đã tổ chức bàn giao cho Khu tập thể Thành Công và Giáp Khẩu bổ sung thêm một số đầu sách gồm các danh mục như sách Pháp Luật, Đời sống xã hội, các loại sách thuốc, cẩm nang, truyện, ký, thơ... để công nhân được kịp thời nắm bắt thông tin và trang bị những kỹ năng sống, chăm sóc bản thân cần thiết trong đời sống xã hội và đã nhận được sự quan tâm đông đảo của công nhân khu tập thể. Trong điều kiện công nghệ số hiện nay, việc tạo cho mọi người có thói quen đọc sách là việc được Công đoàn công ty đưa vào trọng tâm tuyên truyền để đoàn viên nhận thức, kiểm soát chắt lọc những thông tin cần thiết phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời định hướng tốt về nội dung tuyên truyền, giáo dục cho CNLĐ khi mà việc tiếp cận mạng xã hội và kênh thông tin trên Internet rất phổ biến. Xây dựng “Tủ sách Công đoàn” với mục đích xây dựng văn hoá đọc trong CNVCLĐ nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức của người lao động về pháp luật, chính trị, kinh tế và văn hoá xã hội, vận động CNVCLĐ chấp hành tốt pháp luật, đảm bảo kỷ luật trong đơn vị, tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD.

 

      Trong thời gian tới, Công đoàn công ty than Hòn Gai sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung theo hướng đa dạng hoá các loại sách, báo, tài liệu trên các lĩnh vực, nòng cốt là chính sách, pháp luật, đời sống xã hội cho “Tủ sách công đoàn”, từng bước đáp ứng nhu cầu của người đọc để qua đó thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền cho người lao động trong Công ty./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Phạm Thị Thu Huyền