Đảng bộ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, 2015 - 2020Ngày 18 tháng 06 năm 2018, Lúc 10:45
Ngày 14/5/2018, Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2015-2020 kết hợp: tổng kết 10 năm thực hiện NQ 22-NQ/TW của BCHTW; tổng kết 5 năm thực hiện NQ 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh gắn với sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05- CT/TW; khen thưởng các tập thể, các nhân thực hiện tốt NQ 22, CT 05 và Đảng viên xuất sắc 5 năm liên tục (2013-2017)

      Đến dự và và chỉ đạo hội nghị có đ/c Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư Đảng bộ Than Quảng Ninh. Tham dự Hội nghị có các đ/c trong BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội CCB Công ty; Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng, Quản đốc và các cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, Nghị quyết 08-NQ/TU cùng Chỉ thị 05-CT/TW, các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, từ 2013 – 2017.

 

 

      Thay mặt Ban Chấp hành, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty đã trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành, báo cáo tổng kết nghị quyết 22-NQ/TW, báo cáo tổng kết 08-NQ/TU gắn với sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05- CT/TW, 1 năm thực hiện quy định 04-QĐ/TU.

 

 

      Thay mặt Đảng ủy Quảng Ninh, Đ/c Nguyễn Mạnh Tường – Phó Bí thư biểu dương các thành tích của Đảng bộ Công ty đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đặc biệt là công tác xây dựng đảng, tổ chức cán bộ và lao động, sự chăm lo chu đáo của Công ty tới người lao động, qua đó đã làm tốt công tác tái cơ cấu, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD được Tập đoàn giao, giữ vững AT-VSLĐ. Đ/c Nguyễn Mạnh Tường chỉ đạo Đảng bộ ty tiếp tục duy trì và phát huy các kết quả đạt được, đặc biệt là việc kiểm điểm thật kỹ các chỉ tiêu chưa hoàn thành trong báo cáo để phấn đấu hoàn thành trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

 

 

      Thay mặt Đảng bộ Công ty, đ/c Bùi Khắc Thất-Bí thư Đảng ủy Công ty đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Mạnh Tường và có các ý kiến chỉ đạo ngay tại hội nghị để các UVBCH và các Chi bộ bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 để triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Ngoài các nhiệm vụ của Tập đoàn giao, phải bám sát nghị quyết cấp trên và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy Tập đoàn để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu SXKD; chú trọng công tác tiền lương, các chế độ đãi ngộ người lao động là thợ lò, công tác bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ.

 

      Tại Hội nghị Đảng bộ Công ty đã trao thưởng cho 08 cá nhân là Đảng viên xuất sắc 05 năm liên tục (2013-2017), 09 cá nhân là Đảng viên thực hiện tốt nghị quyết 22-NQ/TW, 08 cá nhân thực hiện tốt nghị quyết 08-NQ/TW gắn với thực hiện chỉ thị 05-CT/TW và quy định số 04-QĐ/TU.

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bùi Ngọc Khang-P.Ban TG Đảng ủy