ĐẢNG ỦY CÔNG TY KIỂM TRA CÔNG TÁC ANTT, RANH GIỚI MỎ VÀ PCMBNgày 02 tháng 06 năm 2023, Lúc 13:44

     Sáng ngày 25/5/2023, đoàn kiểm tra Đảng ủy Công ty Than Hòn Gai-TKV do đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Phụ trách Đảng bộ Công ty đã đi kiểm tra công tác ANTT, ranh giới mỏ và công tác PCMB tại các kho than, khu vực moong lộ thiên 917 (đã dừng khai thác) và Trung tâm ĐHSX khu mỏ Hà Ráng, cùng đi có lãnh đạo các phòng ban chuyên môn.
 
 
     Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Sơn đã ghi nhận các kết quả đạt được trong công tác ANTT và quản lý ranh giới mỏ của Phòng TP-BQ. Mặc dù địa bàn quản lý rộng, trải dài trên cả hai thành phố là Hạ Long và Cẩm Phả, tiếp xúc gần khu dân cư… nhưng Phòng TP-BQ đã bố trí hợp lý nhân sự hợp lý, tăng cường kiểm tra tại các điểm nóng, nhạy cảm, đặc biệt là việc bảo vệ hiện trạng Moong lộ thiên 917 đã dừng khai thác, không để xảy ra mất ANTT, bảo vệ an toàn ranh giới mỏ.
 
 
 
     Tại khu vực Hà Ráng, đồng chí Trần Văn Trung-Trưởng TT ĐHSX Khu mỏ đã báo cáo nhanh kết quả công tác tự quản ANTT và tiến độ các công trình mưa bão. Đoàn kiểm tra đánh giá cao việc chủ động triển khai sớm các công trình đảm bảo an toàn cho người và thiết bị của đơn vị, đặc biệt là việc hoàn thành sớm cầu vượt qua suối làm bằng các vật tư thu hồi để người lao động đi lại an toàn trong các ngày mưa bão.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn đã chỉ đạo Trung tâm ĐHSX nhanh chóng hoàn thành toàn bộ các công trình PCMB đúng tiến độ thời gian theo chỉ đạo của Công ty, chỉ đạo Phòng KTM, ĐKSX và các phòng chức năng phối hợp để khu Hà Ráng hoàn thành tiến độ các công trình, có các phương án cụ thể, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão 2023.