Đảng bộ Than Hòn Gai-TKV: Triển khai hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triết, tuyên truyền nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII BCH Trung ương Đảng khóa XIIINgày 09 tháng 12 năm 2023, Lúc 10:37

Ngày 08/12/2023, thực hiện kế hoạch số 1394-KH/ĐU ngày 30/11/2023 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và kế hoạch số 165-KH/ĐU ngày 05/12/2023 của Đảng uỷ Công ty Than Hòn Gai-TKV về về tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII), Đảng uỷ Công ty Than Hòn Gai-TKV tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 Khoá XIII tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, từ đó, triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Công ty (Một số hình ảnh hội nghị).