Lịch thi đấu và kết quả vòng 1/8 " Cúp các câu lạc bộ năm 2017"Ngày 14 tháng 08 năm 2017, Lúc 09:15

TT Trận ĐỘI KẾT QUẢ ĐỘI THỜI GIAN VỊ TRÍ SÂN
Ngày 14/8/2017
1 Nhất A
Đội STCB
 4 Nhì B
Đội Số 3-TC
16h00 Sân số 2
2 Nhất C
Đội CĐVT-TC
Nhì D
Đội CĐVT-GK
17h30 Sân số 2
Ngày 15/8/2017
3 Nhất B
Đội VT 2
 4 Nhì A
Đội VT 1
16h00 Sân số 2
4 Nhất D
Đội KTLT
Nhì C
Đội Số 3 - GK
17h30 Sân số 2
Ngày 16/8/2017
5 Nhất E
Đội Số 5 - GK
 0 Nhì F
Đội AT -TGN
16h00 Sân số 2
6 Nhất G
Đội CĐVT-CT
 0 Nhì H
Đội PX.ĐS
17h30 Sân số 2
Ngày 17/8/2017
7 Nhất F
Đội VP-TCLĐ
Nhì E
Đội Số 1 - TC
16h00 Sân số 2
8 Nhất H
Đội ĐK-TT-KCS
Nhì G
Đội SCCK
17h30 Sân số 2