SƠ KẾT PHONG TRÀO CNVCLĐ VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 06 THÁNG ĐẦU NĂM TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2023Ngày 20 tháng 07 năm 2023, Lúc 15:34
Trong 06 tháng đầu năm 2023, hoạt động chăm lo cho đời sống đoàn viên, người lao động đã được cấp ủy Đảng, Chuyên môn, Công đoàn Công ty tập trung quan tâm tổ chức thực hiện tốt; nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên CNLĐ đã được triển khai đạt hiệu quả với mục tiêu “Gần gũi - Chia sẻ - Thiết thực”.

Để đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trong 06 tháng đầu năm, chiều ngày 12/7/2023, Công đoàn Công ty tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 06 tháng - Triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua giai đoạn I từ tháng 01- 6/2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ; tham dự có các đồng chí: Q. Giám đốc, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội CCB Công ty cùng các đồng chí trong BCHCĐ, UBKT, Ban nữ công Công đoàn công ty; Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công đoàn đã phối hợp với Chuyên môn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, quan tâm đảm bảo việc làm cho 4.105 lao động. Thu nhập tiền lương bình quân 06 tháng đầu năm đạt 18,9 trđ/người/tháng = 111,8 % kế hoạch năm. Bên cạnh đó Công đoàn Công ty đã chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028. Qua đó giúp đoàn viên công đoàn luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Công ty, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ đã biểu dương những thành tích đạt được của Công đoàn Công ty, các hoạt động tuyên truyền, chăm lo đời sống, phúc lợi cho đoàn viên công đoàn được xây dựng kế hoạch và tổ chức phù hợp thu hút được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2022 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”;

Đại diện Lãnh đạo Công đoàn Công ty đã lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của cấp trên, bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 tập chung vào các nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp hiệu quả để quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra với mục tiêu “Đoàn kết - Sáng tạo - Thiết thực - vì Người lao động và Doanh nghiệp” 

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Công ty đã khen thưởng cho 35 Công đoàn bộ phận và các đoàn viên xuất sắc với tổng số tiền 251 triệu đồng./.

(Một số hình ảnh)