Than Hòn Gai Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD, hoạt động Công đoàn năm 2018 và Hội nghị Người lao động năm 2019 cấp Phòng, Phân xưởngNgày 10 tháng 01 năm 2019, Lúc 11:47
Thực hiện kế hoạch liên tịch số: 1956/KHLT – GĐ – CĐ ngày 05/12/2018 giữa Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn, từ ngày 20 – 29/12/2018 sẽ diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác SXKD, Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019 cấp Phòng, Phân xưởng. Hội nghị của 14 Phòng và 22 Phân xưởng được tổ chức tại Văn phòng Công ty và các cụm Phân xưởng với hình thức Hội nghị toàn thể.

      Nhằm đảm bảo cho Hội nghị cấp Phòng, Phân xưởng được tổ chức trọng thể, đúng mục đích, yêu cầu, phát huy dân chủ, lắng nghe những ý kiến của người lao động, Công ty đã hướng dẫn chi tiết quy trình tổ chức, nội dung Hội nghị. Theo  đó, Hội nghị đã đánh giá toàn diện kết quả hoạt động SXKD, hoạt động Công đoàn và kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động của đơn vị năm 2018, đề ra phương hướng hoạt động năm 2019.

 

      Đến dự và chỉ đạo Hội nghị cấp Phòng, Phân xưởng lãnh đạo Công ty đã thông tin đến các đại biểu về kết quả SXKD của Công ty năm 2018: các chỉ tiêu chính đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được nâng cao so với cùng kỳ, điều kiện làm việc không ngừng được cải thiện. Đồng thời ghi nhận và biểu dương sự đoàn kết đồng lòng, luôn lỗ lực trong công việc của CBCNV – LĐ. Về định hướng trong năm 2019, lãnh đạo Công ty yêu cầu CBCNV – LĐ các Phòng, Phân xưởng phải khắc phục triệt để những tồn tại năm 2018, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cho từng mục tiêu, từng lĩnh vực, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới 2019

 

      Tại Hội nghị cấp Phòng, Phân xưởng có 116 ý kiến của người lao động và 72 tham luận được trình bày. Trong đó 109 ý kiến của người lao động được lãnh đạo Phân xưởng và lãnh đạo Công ty giải đáp thỏa đáng ngay tại Hội nghị, có 07 ý kiến sẽ được giải đáp tại Hội nghị người lao động cấp Công ty. Hội nghị cấp Phòng, Phân xưởng đã bỏ phiếu bầu 617 đại biểu đại diện cho người lao động dự Hội nghị cấp Công ty, được tổ chức vào ngày 15/01/2019.

 

      Kết thúc Hội nghị tổng kết công tác SXKD, tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019 cấp Phòng, Phân xưởng, Ban chỉ đạo Công ty đánh giá cao sự nghiêm túc của các đơn vị trong việc chuẩn bị và tổ chức Hội nghị. Mặc dù nhiều đơn vị tổ chức tại Phân xưởng, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế nhưng tất cả các Hội nghị đều được tổ chức trang trọng, đúng quy định, tạo được không khí phấn khởi cho người lao động. Hoàn toàn tin tưởng, bước vào năm 2019 Công ty than Hòn Gai sẽ hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh.

                                                                                                                                                                                            Xuân Trường