Tuyên dương các cá nhân đạt danh hiệu thợ giỏi và thợ giỏi xuất sắc cấp Tập đoàn năm 2023Ngày 04 tháng 12 năm 2023, Lúc 09:58

Ngày 28/11/2023 Công ty tổ chức tuyên dương, khen thương các cá nhân đạt danh hiệu “thợ giỏi”, “thợ giỏi xuất sắc” cấp Tập đoàn năm 2023 và các tập thể đã có nhiều đóng góp trong quá trình hỗ trợ các thí sinh ôn luyện và thực hành tay nghề.

 

 

Đại biểu đến dự có các đồng chí lãnh đạo Công ty, gồm: đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư, phụ trách Đảng bộ; Phạm Duy Hưng – Quyền Giám đốc; đồng chí Vũ Đại Chung – Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, Tổ giám viên kiêm chức. Tham dự có các đồng chí Trưởng phòng, Quản đốc các đơn vị Hầm lò, 16 thí sinh đạt danh hiệu thợ giỏi và thợ giỏi xuất sắc cấp Tập đoàn năm 2023, 05 thí sinh dự bị.

 

 

Thay mặt cho lãnh đạo Công ty, đồng chí Đàm Đức Hân – Phó Giám đốc biểu dương các tập thể, cá nhân đã có nhiều cố gắng trong quá trình ôn luyện lý thuyết và tay nghề; đặc biệt là 16 thí sinh đã xuất sắc đạt danh hiệu “thợ giỏi”, “thợ giỏi xuất sắc” cấp Tập đoàn. Đồng chí Đàm Đức Hân yêu cầu các đơn vị thường xuyên quan tâm làm tốt công tác đào tạo tại đơn vị để nâng cao tay nghề cho các nhóm nghề kỹ thuật, nhất là các thợ trẻ mới được tuyển dụng, qua đó nâng cao hiệu quả công việc và năng suất lao động; các thợ giỏi phải là hạt nhân trong các tổ sản xuất và đơn vị mình công tác.

 

Tại Hội nghị, Công ty đã khen thưởng cho các thợ giỏi (08 đồng chí), mức 5.000.000 đồng/người; thợ giỏi xuất sắc, mức 7.000.000 đồng/người; Tổ giáo viên kiêm chức; 12 Phân xưởng Hầm lò đã có nhiều đóng góp trong quá trình hỗ trợ ôn luyện lý thuyết và thực hành.

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Thực hiện Xuân Trường