Xuân Trường

Đăng lúc: 11/05/2017

Nguyễn Xuân Trường
Nguyễn Xuân Trường – Văn phòng
Trước những khó khăn, thách thức về kinh tế thị trường, diện sản xuất, thời tiết khắc nghiệt, chuyển đổi mô hình quản lý nhưng Công ty Than Hòn Gai vẫn vững bước vượt qua khó khăn tạo đủ việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động...
Nguyễn Xuân Trường