Hội Nghị báo cáo phản ảnh 9 tháng năm 2018 của Công Đoàn TKVNgày 02 tháng 10 năm 2018, Lúc 13:08
Ngày 27/9/2018, Công đoàn than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị báo cáo phản ảnh phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2018 của các đơn vị Công đoàn trực thuộc khu vực Hạ Long và được đăng cai tổ chức tại Công ty than Hòn Gai - TKV.

     

     

     Đến dự Hội nghị có các đ/c Lãnh đạo, trưởng các Ban Công đoàn TKV; Đ/c Bùi Khắc Thất – Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty than Hòn Gai cùng đại diện 13 Công đoàn các đơn vị trong Vùng Hạ Long.

 

     Hội nghị được nghe đồng chí Lê Thanh Xuân – UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, Chủ tịch Công đoàn TKV chủ trì Hội nghị báo cáo nhanh về kết quả của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; lắng nghe những ý kiến để nắm bắt kết quả thực hiện SXKD, tình hình lao động, việc làm, thu nhập, tiền lương, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CNVCLĐ của các đơn vị trong vùng Hạ Long báo cáo tại Hội nghị.

 

 

     Với những nhiệm vụ trọng tâm của quý IV/2018, đồng chí Lê Thanh Xuân đã chỉ đạo các Ban Công đoàn TKV sẽ thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp triển khai thực hiện hoạt động về các mặt công tác như: chăm lo đời sống, chế độ chính sách cho người lao động, tuyên truyền, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác nữ công, tài chính, hoạt động của UBKT để phong trào CNVCLĐ và hoạt động phong trào đạt hiệu quả cao góp phần thực hiện tốt mục tiêu tổng quát: “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, hướng hoạt động về cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, vì quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, khẳng định uy tín, vai trò và vị thế của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam”./.

                                                                                                                                                                                                 Phạm Thị Thu Huyền