Tập huấn nâng cao kiến thức về Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực giới năm 2019 tại Công ty than Hòn Gai - TKVNgày 08 tháng 07 năm 2019, Lúc 10:15
Thực hiện công văn số 2869/TKV-TCNS ngày 05/6/2019 của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực giới năm 2019.

      Ngày 04/7/2019, Sở Lao động thương binh và xã hội Tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 cho hơn 100 CNVCLĐ Công ty than Hòn Gai – TKV. Đồng chí Hà Thị Thanh Vân – Phó giám đốc Học Việt phụ nữ Việt Nam là người trực tiếp truyền giảng tại lớp tập huấn. Các đại biểu đã được nghe truyền đạt các nội dung về giới và giới tính; vai trò của giới; hiểu như thế nào về bình đẳng giới và vì sao phải thực hiện bình đẳng giới; bạo lực trên cơ sở giới.

 

      Thông qua tập huấn nhằm cung cấp, cập nhật thông tin về chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bình đẳng giới và kỹ năng phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; đồng thời trang bị thêm một số kỹ năng cần thiết dành cho CNVCLĐ. Bình đẳng giới chính là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Hy vọng, sau lớp tập huấn này có thêm nhiều thông tin hữu ích, tìm ra cách làm mới, hay, hiệu quả trong công tác thực hiện bình đẳng giới tại đơn vị./.

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Phạm Thị Thu Huyền