CÔNG TY THAN HÒN GAI KÝ QUY CHẾ PHỐI HỢP BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ, TÀI NGUYÊN RANH GIỚI MỎNgày 01 tháng 09 năm 2020, Lúc 16:03
Chiều ngày 11/8/2020, Công ty Than Hòn Gai tổ chức ký quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự, tài nguyên ranh giới mỏ với phường Quang Hanh (thành phố Cẩm Phả). Dự lễ ký có lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn, ĐTN Công ty Than Hòn Gai; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Công an phường Quang Hanh và các phòng ban, đơn vị liên quan…

     

Đ/c Bùi Khắc Thất - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty than Hòn Gai - TKV
 

      Tại lễ ký kết, Công ty Than Hòn Gai đã thông tin về tình hình SXKD 7 tháng đầu năm 2020 và công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ. Đồng thời, thông tin về khu mỏ Hà Ráng, được TKV giao cho Công ty Than Hòn Gai tiếp nhận từ Công ty Than Hạ Long từ ngày 01/7/2020. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Than Hòn Gai, ông Bùi Khắc Thất cho biết, khu mỏ Hà Ráng có ranh giới quản lý tài nguyên rộng, địa bàn xa trung tâm, liên quan đến khu dân cư, trồng rừng…, Do vậy, để làm tốt công tác quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ, giữ gìn an ninh trật tự trong sản xuất cần có sự phối hợp, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của công an, các cơ quan chức năng phường Quang Hanh.

 

 

      Lãnh đạo phường Quang Hanh cũng cho rằng, đây là địa bàn phức tạp, giáp ranh giữa thành phố Hạ Long và Cẩm Phả nên rất cần sự phối hợp trong chỉ đạo, thông tin kịp thời để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, tài nguyên. Đồng thời khẳng định, phường Quang Hanh cam kết phối hợp hiệu quả các nội dung trong quy chế được thống nhất.

 

 

      Tại lễ ký, Công ty Than Hòn Gai và UBND, Công an phường Quang Hanh đã thống nhất và ký Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự, quản lý tài nguyên ranh giới mỏ năm 2020. Theo đó, các bên có trách nhiệm phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, quản lý tài nguyên ranh giới mỏ trong ranh giới quản lý tài nguyên của Công ty Than Hòn Gai.

Bùi Ngọc Khang