Sơ kết công tác SXKD tháng 7 năm 2023Ngày 22 tháng 08 năm 2023, Lúc 09:34

      Ngày 01/8/2023, Công ty Than Hòn Gai - TKV tổ chức Hội nghị sơ kết sơ kết tháng 7,  triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, đồng chí Phạm Duy Hưng- Quyền Giám đốc Công ty đồng chủ trì Hội nghị.

 

 

 

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ báo cáo đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 7 năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023 của Đảng ủy Công ty, trong đó, thông tin về việc chuyển giao tổ chức Đảng và Đảng viên về Đảng ủy Tập đoàn, chuyển giao tổ chức Đoàn Thanh niên Công ty về Đoàn Thanh niên Tập đoàn. Đồng chí Phạm Duy Hưng – Quyền Giám đốc Công ty thông tin các hoạt động SXKD và chỉ đạo của Tập đoàn trong việc điều hành sản xuất, lắng nghe các ý kiến, báo cáo tại hội nghị, đồng thời chỉ đạo các đơn vị bám sát thực tế tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ xin cấp phép các dự án.

 

 

      Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Thị Lịch, kiểm soát viên Tập đoàn tại Công ty thông tin về các hoạt động của TKV, đồng thời lưu ý các nhiệm vụ cần triển khai trong những tháng cuối năm để hoàn thành nhiệm vụ SXKD và các chỉ tiêu tài chính.

  

 
 Hội nghị đã thông qua báo cáo SXKD, báo cáo công tác an toàn tháng 7 năm 2023, phương hướng nhiệm vụ và các chỉ tiêu giao cho các đơn vị thực hiện trong tháng 8 năm 2023.
 
                                                                                                                                                     TG. Hải Yến