ĐỒNG CHÍ BÙI VĂN NGỢI-UVBTV, TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY THAN QUẢNG NINH KIỂM TRA, DỰ SINH HOẠT CHI BỘ TẠI ĐẢNG BỘ CÔNG TY THAN HÒN GAI-TKVNgày 08 tháng 06 năm 2023, Lúc 11:58

     Sáng ngày 03/6/2023, đồng chí Bùi Văn Ngợi, UVBTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh đã dự họp, kiểm tra việc sinh hoạt Chi bộ tháng 6/2023 tại Chi bộ Phân xưởng số 2-Cao Thắng- Đảng bộ Công ty Than Hòn Gai-TKV. Tham dự buổi họp có đồng chí Nguyễn Văn Sơn-Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Công ty. Đồng chí Đoàn Văn Định-Bí thư Chi bộ, Quản đốc Phân xưởng số 2-Cao Thắng chủ trì buổi sinh hoạt.
 
Đ/c Bùi Văn Ngợi - UVBTV, trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy than Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo
 
     Sau khi Chi bộ tổ chức sinh hoạt, đồng chí Bùi Văn Ngợi đã phát biểu, ghi nhận việc chỉ đạo sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong Đảng bộ Công ty nói chung và Chi bộ số 2-Cao Thắng nói riêng. Qua nội dung sinh hoạt, đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi sinh hoạt của Chi ủy Chi bộ, đảm bảo dân chủ, khách quan nên việc lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác an toàn, hoàn thành sản lượng và có mức thu nhập cao cho người lao động, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng qua các nguyên tắc sinh hoạt, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đồng chí đã Bùi Văn Ngợi cũng thông tin thêm đến toàn thể Đảng viên trong Chi bộ về các chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam và Đảng ủy Than Quảng Ninh, đồng thời đề nghị chi bộ tiếp tục phát huy dân chủ, bám sát các quy định của đảng để lãnh đạo đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
 
 
Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó bí thư phụ trách Đảng bộ Công ty phát biểu chỉ đạo
 
     Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó bí thư phụ trách Đảng bộ Công ty Than Hòn Gai-TKV thay mặt Đảng ủy Công ty đã phát biểu, cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Ngợi, đồng thời thông tin đến toàn thể Đảng viên trong chi bộ các chủ trương của Công ty trong thời gian sắp tới, đồng thời chỉ đạo Chi bộ tiếp tục bám sát nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, quan tâm đến việc chỉ đạo cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” và triển khai văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị để cùng công ty giữ vững an toàn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.
 
 
 
 
     Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Văn Sơn đã trao công nhận “Người thợ mỏ-Người chiến sỹ” cho đồng chí Mai Lê Thứ-thợ lò tiêu biểu của đơn vị và công ty, trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Hữu Giáp sau khi hoàn thành thời gian thử thách theo quy định của điều lệ đảng.