Đồng chí Phạm Duy Hưng – Q.Giám đốc Công ty Kiểm tra tiến độ và tặng quà Tổ sản xuất thi công dự án -220 Mỏ Bình MinhNgày 04 tháng 12 năm 2023, Lúc 10:05

Ngày 22/11/2023 đồng chí Phạm Duy Hưng – Quyền Giám đốc Công ty dẫn đầu đoàn công tác gồm các đồng chí Phó Giám đốc, Trưởng phòng (TCLĐ, CĐVT, ĐKSX, AT) kiểm tra tiến độ triển khai dự án khai thác xuống sâu dưới mức – 220 Mỏ Bình Minh.

 

 

Dự án khai thác xuống sâu dưới mức – 220 Mỏ Bình Minh được tổ chức thi công từ trên mặt bằng  + 25 xuống (giếng phụ) và từ mức – 220 theo hướng tuyến hệ thống đường lò của bản thiết kế. Tại các vị trí thi công, đồng chí Phạm Duy Hưng và đoàn công tác đã kiểm tra kỹ thuật, tiến độ và điều kiện thi công. Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Trần Văn Hoàn – Quản đốc PX Số 1 – TC (đơn vị trực tiếp thi công) đã trình bày tóm tắt phương án tổ chức các phần việc tổ chức thi công các hạng mục của dự án. Tại thời điểm đoàn kiểm tra tiến độ đạt đúng kế hoạch, công tác tổ chức và bố trí nhân lực phù hợp. Phân xưởng Số 1 – TC xin hứa với lãnh đạo Công ty sẽ thường xuyên họp rút kinh nghiệm để phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ Công ty giao.

 

 

Để động viên, khuyến khích người lao động hăng say lao động và thi đua phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch, Công ty đã khen thưởng cho các Tổ sản xuất.

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Thực hiện Xuân Trường