Công ty than Hòn Gai - TKV xếp hạng Nhất trong phong trào thi đua "Doanh nghiệp vì Người lao động năm 2022".Ngày 03 tháng 07 năm 2023, Lúc 17:02

      Sáng ngày 28/6/2023 Tập đoàn Công nghiệp than - KSVN tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2023 tại Trung tâm tổ chức Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội với gần 700 đại biểu tham dự.
 
 
 
       Công ty Than Hòn Gai có 01 chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng góp phần vào thành công chung của Hội nghị.
 
 
 
 
 
      Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HN người lao động Công ty Mẹ - TKV năm 2022, đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2023.
     Tại Hội nghị này, Công ty than Hòn Gai - TKV đã vinh dự được nhận cờ doanh nghiệp xếp hạng Nhất trong phong trào thi đua "Doanh nghiệp vị Người lao động năm 2022".
 
 
 
 
       Xin chúc mừng kết quả của tập thể Lãnh đạo, CNVCLĐ Công ty./.