ĐẢNG ỦY CÔNG TY THAN HÒN GAI-TKV TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUÝ II, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 20223Ngày 13 tháng 07 năm 2023, Lúc 14:28
ĐẢNG ỦY CÔNG TY THAN HÒN GAI-TKV TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUÝ II, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 20223; TRAO QUYẾT ĐỊNH VÀ KHEN THƯỞNG ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ 05 NĂM LIỀN; TỔNG KẾT CUỘC THI VIẾT “QUẢNG NINH 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN”.

     

      Ngày 03/07/2023, Đảng ủy Công ty Than Hòn Gai-TKV tổ chức Hội nghị sơ kết sơ kết Quý II,  triển khai nhiệm vụ quý III năm 2023; trao quyết định và khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; tổng kết cuộc thi viết “quảng ninh 60 năm xây dựng và phát triển” và trao “Người thợ mỏ-Người chiến sỹ” tháng 05/2023. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, đồng chí Phạm Duy Hưng- Quyền Giám đốc Công ty đồng chủ trì hội nghị.

 

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Sơn-Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ báo cáo đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy Công ty. Hội nghị đã thông qua báo cáo SXKD, báo cáo công tác an toàn tháng 6 và Quý II năm 2023, phương hướng nhiệm vụ và các chỉ tiêu giao cho các đơn vị thực hiện trong tháng 7 và quý III năm 2023. Đồng chí Phạm Duy Hưng – Quyền Giám đốc Công ty thông tin các hoạt động SXKD và chỉ đạo của Tập đoàn trong việc điều hành sản xuất, lắng nghe các tham luận, báo cáo tại hội nghị, đồng thời chỉ đạo tập thể CBCNV trong Công ty đoàn kết, chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam, Đảng ủy Than Quảng Ninh trong việc đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ hồ sơ để triển khai các dự án. Hội nghị đã tiến hành công bố quyết định và trao khen thưởng đối với các cá nhân được nhận Bằng khen của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Giấy khen của Đảng ủy Than Quảng Ninh cho các đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2018-2022).

 

      Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” được tổ chức tại Đảng bộ Công ty. Ban Tổ chức đã tiến hành trao 04 giải tập thể (01 Nhất, 01 Nhì, 02 Ba), 12 giải cá nhân (01 Nhất, 01 Nhì, 03 Ba, 07 KK) cho các đơn vị và cá nhân đạt giải tại cuộc thi, đồng thời công bố các Bài dự thi được chọn để gửi đi tham dự vòng tiếp theo tại Đảng bộ Than Quảng Ninh (02 bài) và BCH Quân sự Tỉnh Quảng Ninh (03 bài).

 

      Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn-Phó Bí thư Phụ trách Đảng bộ và đồng chí Phạm Duy Hưng - Quyền Giám đốc Công ty đã trao công nhận “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” cho 05 CBCNV có thành tích xuất sắc trong tháng 05/2023, khen thưởng cho tập thể các đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD và đảm bảo công tác an toàn trong Quý II năm 2023.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TG. Bùi Ngọc Khang