Đoàn thanh niên tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023Ngày 24 tháng 07 năm 2023, Lúc 15:44
Ngày 21/7/2023 Đoàn thanh niên Công ty than Hòn Gai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Tham dự chương trình có đồng chí Trần Tuấn Đạt - Phó Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Công ty, đồng chí Vũ Đại Chung Chủ tịch công đoàn công ty, đồng chí Nguyễn Thế Khá - Chủ tịch Hội cựu chiến binh Công ty. Ngoài ra thành phần còn có các đồng chí UVBTV, UVBCH Đoàn TN Công ty, Bí thư các Chi đoàn.

Tại Hội nghị, Đoàn thanh niên Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, chỉ ra các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. Từ đó đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023.Chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Công ty và đồng chí Trần Tuấn Đạt - Phó Bí thư đoàn Than Quảng Ninh đã ghi nhận những thành tích nổi bật của đoàn thanh niên, những cố gắng, nỗ lực của đoàn viên thanh niên  Công ty. Đồng thời định hướng, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn thanh niên Công ty  trong 6 tháng cuối năm 2023.

Cũng tại Hội nghị, Đoàn thanh niên tổ chức khen thưởng các Chi đoàn, các công trình, mô hình tiêu biểu xuất sắc. Khen thưởng các Bí thư Chi đoàn đạt giải cao trong cuộc thi tìm hiểu Quảng Ninh "60 năm  xây dựng và phát triển".

 

Đ/c Lê Tiến Dương – Bí thư Đoàn thanh niên Công ty báo cáo kết quả hoạt động

  công tác Đoàn 6 tháng đầu năm – Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

 

Đ/c Trần Tuấn Đạt – Phó BT Đoàn TN TQN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

 
   Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó BT phụ trách Đảng bộ phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Khen thưởng các Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

Khen thưởng các cá nhân đạt giải cao trong cuộc thi tìm hiểu Quảng Ninh "60 năm  xây dựng và phát triển"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Lê Tiến Dương