Lãnh đạo Công ty tổ chức tọa đàm, gặp mặt Tổ trưởng sản xuấtNgày 04 tháng 12 năm 2023, Lúc 10:10

Ngày 19/11/2023 Công ty tổ chức tọa đàm, gặp mặt các Tổ trưởng sản xuất.  Đại biểu đến dự có các đồng chí lãnh đạo Công ty, gồm: đồng chí Phạm Duy Hưng –Phạm Duy Hưng – Quyền Giám đốc; đồng chí Trần Trung Thành – Phó Giám đốc; đồng chí Vũ Đại Chung – Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng một số các đồng chí Trưởng phòng. Tham dự có 141 Tổ trưởng sản xuất đến từ các Phân xưởng và khu mỏ Hà Ráng.

 

 
 

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Phạm Duy Hưng – Quyền Giám đốc Công ty đã thay mặt cho lãnh đạo Công ty ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các Tổ trưởng sản xuất, đồng thời nhấn mạnh Công ty rất coi trọng vai trò của các Tổ trưởng sản xuất trong việc triển khai và trực tiếp thực hiện các công việc cụ thể. Trong không khí gần gũi, cở mở, các Tổ trưởng sản xuất đã phát biểu rất tâm huyến, đóng góp nhiều ý kiến nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao công tác an toàn, giảm chi phí và hợp lý hóa sản xuất. Ngoài ra, các Tổ trưởng sản xuất cũng có một số kiến nghị với lãnh đạo Công ty. Tất cả các kiến nghị của các Tổ trưởng sản xuất đã được đồng chí Quyền Giám đốc Phạm Duy Hưng và đồng chí Vũ Đại Chung – Chủ tịch Công đoàn Công ty giải đáp thỏa đáng.

 

Kết thúc buổi tọa đàm, lãnh đạo Công ty và các Tổ trưởng sản xuất dự liên hoan vui vẻ. Các Tổ trưởng sản xuất hứa với lãnh đạo Công ty sẽ không ngừng cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của Công ty.

 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Thực hiện Xuân Trường