ĐẢNG BỘ CÔNG TY THAN HÒN GAI-TKV: TRIỂN KHAI CÔNG TÁC RÀ SOÁT QUY HOẠCH CÁN BỘ GIAI ĐOẠN 2025-2030 VÀ GIAI ĐOẠN 2020-2025Ngày 20 tháng 10 năm 2023, Lúc 15:21

Ngày 19/10/2023, Đảng bộ Công ty Than Hòn Gai-TKV tổ chức các hội nghị triển khai công tác rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và giai đoạn 2020-2025, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng uỷ phụ trách Đảng bộ Công ty, đồng chí Phạm Duy Hưng- Q.Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị.

 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn Phó Bí thư Đảng uỷ phụ trách Đảng bộ Công ty đã phát biểu, nêu rõ tầm quan trọng của việc rà soát, triển khai công tác quy hoạch cán bộ trong Đảng bộ Công ty, đảm bảo nguồn nhân sự, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cho sự phát triển lâu dài của Công ty. Hội nghị đã tiến hành rà soát, thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định 423-QĐ/ĐU ngày 26/4/2022 của Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về công tác quy hoạch cán bộ.

 

 

 

Kết quả: thống nhất đưa ra khỏi danh sách quy hoạch chức danh Bí thư Đảng uỷ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với 01 đồng chí; bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư Đảng uỷ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với 01 đồng chí; bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 01 đồng chí; bổ sung quy hoạch chức danh Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với 02 đồng chí.

 

 
                                                                                                                                        Đào Thị Hải Yến