PHÂN XƯỞNG SỐ 3-THÀNH CÔNG: TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ:Ngày 13 tháng 07 năm 2023, Lúc 14:41
“PHÁT HUY VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ATVSLĐ VÀ CÔNG TÁC SX PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TRÊN 60% KẾ HOẠCH SX NĂM 2023”

      Ngày 03/06/2023, Phân xưởng số 3-TC tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Phát huy vai trò  trách nhiệm nêu gương các cán bộ đảng viên trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ và công tác SX phấn đấu hoàn thành trên 60% kế hoạch sản xuất năm 2023”.

 

      Tại buổi sinh hoạt chi bộ đã kiểm điểm tình hình sản xuất và công tác an toàn 5 tháng đầu năm. Từ đầu năm 2023, Phân xưởng có nhiều biến động. Diện sản xuất rộng và thay đổi (Quản lý khai thác lò chợ tại -220/-170V6BM, đào lò song song chân -220V6BM, song song đó kết hợp đào lò nối vào lò chứa nước -220V6BM). Diện sản xuất xa nhau, điều kiện thông gió không thuận lợi,  Lò chợ khấu qua lò cũ ( DV-170 cũ ), lò chợ có xuất lộ nước 3m3/h gây khó khăn cho công tác điều hành và khai thác. Không ngại khó, đội ngũ lãnh đạo phân xưởng đãlinh hoạt trong công tác phối hợp và điều hành sản xuất. Bố trí công nhân bậc cao, có trình độ tay nghề có kinh nghiệm trong công tác khai thác, đào lò. Không ngừng cải tiến cải thiện điền kiện làm việc, giảm thiểu sức lao động, nâng cao năng suất trong công khai thác, đào lò. Khuyến khích tăng đơn giá ở các vị trí khó khăn. Nhờ đó đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất Công ty giao. Than sản xuất 5 tháng đầu năm đạt: 101.119/170.000 T = 59.4% KH năm. Tuy nhiên công tác an toàn một số thời điểm chưa được đảm bảo.

 

Tại buổi sinh hoạt đơn vị vinh dự được đón đ/c Nguyễn Văn Quân -  PGĐ Công ty tới  dự và chỉ đạo đơn vị thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, phát huy hơn nữa trách nhiệm của cán bộ Đảng viên, bảo an toàn phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất của đơn vị trong thời gian tới. Đ/C Nguyễn Xuân Long – Bí thư chi bộ - QĐ Phân xưởng đã tiếp thu ý kiến và triển khai tới Đảng viên trong đơn vị nghiêm túc thực hiện.   

*Hình ảnh tại buổi sinh hoạt

                                               

                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TG. Nguyễn Trường Sơn