Sáng 23/9, tại Nhà sinh hoạt Văn hóa - Thể thao Công ty CP than Núi Béo, Đảng ủy Than Quảng Ninh (TQN) và Đảng ủy Tập đoàn TKV đã tổ chức vòng chung kết và bế mạc giải thể thao chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày Truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy, 70 năm ngày Truyền thống Ngành kiểm tra Đảng 16/10 (1948-2018).
Ngày 14/5/2018, Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2015-2020 kết hợp: tổng kết 10 năm thực hiện NQ 22-NQ/TW của BCHTW; tổng kết 5 năm thực hiện NQ 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh gắn với sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05- CT/TW; khen thưởng các tập thể, các nhân thực hiện tốt NQ 22, CT 05 và Đảng viên xuất sắc 5 năm liên tục (2013-2017)
Ngày 14/5/2018, Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2015-2020 kết hợp: tổng kết 10 năm thực hiện NQ 22-NQ/TW của BCHTW; tổng kết 5 năm thực hiện NQ 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh gắn với sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05- CT/TW; khen thưởng các tập thể, các nhân thực hiện tốt NQ 22, CT 05 và Đảng viên xuất sắc 5 năm liên tục (2013-2017)
Ngành Than - Những dấu ấn trên chặng đường phát triển
Nguyễn Xuân Trường – Văn phòng
Bùi Ngọc Khang Bí thư ĐTN Công ty
Nguyên Xuân Trường – Chuyên viên Văn phòng
Chào mừng kỷ niệm 61 năm Ngày Than Hòn Gai tiếp quản và phát triển 15/5 (1955-2016); hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2016, ngày 12/5, tại TP Hạ Long, Công ty Than Hòn Gai đã tổ chức hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc.
Nguyễn Xuân Trường